w

Dwie kobiety zostały brutalnie pobite w autobusie. Miały twarze całe we krwi.

Niedawno, w jednym z miast na Mazowszu, odbył się marsz równości, którego organizatorzy podkreślali jedynie pragnienie szacunku dla wszystkich. Nie ulega wątpliwości, że często bez namysłu osądzamy innych ludzi, co niestety może sprawić, że czują się oni urażeni.

Wartością ważną dla organizatorów tego marszu jest również dbanie o to, by wszyscy obywatele dobrze czuli się we współczesnej rzeczywistości. Każda jednostka powinna mieć prawo do osobistych wyborów i swobody w określaniu swojej tożsamości. Jednakże, nie możemy odpowiedzieć agresją ani przemocą na rzeczy, które mogą dla nas być niezrozumiałe.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik