w

Pochylił się nad umierającą żoną. To, co wyszeptał jej na ucho, było dowodem prawdziwej miłości.

Twórcy wierszy opiewają miłość w największych słowach, malarze oddają ją na płótnach, a śpiewacy uświetniają jej piękno w piosenkach. Jednakże, w dzisiejszych czasach wydaje się, że długotrwałe związki stają się coraz rzadsze. Niemniej jednak, poniższa historia przeczy temu twierdzeniu. Kathy Luca odszedł z tego świata kilka miesięcy temu.

Jej mąż, który przez większość życia był z nią, czuje, jakby serce wyrwano mu z piersi. Stopniowo jego żona słabnie, a cała rodzina wie, że ich ukochana babcia i matka zbliża się ku końcowi swojego życia.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik