w

10 elementów ludzkiego ciała, które w przyszłości znikną. Nasi potomkowie już ich nie będą mieć!

Ewolucja to niesamowite zjawisko, które nieustannie kształtuje naszą rzeczywistość. Dzięki temu procesowi rośliny, zwierzęta i ludzie zmieniają się na przestrzeni tysiącleci. Nasze ludzkie ciała również podlegają nieustannej ewolucji.

Porównując nas z naszymi starożytnymi przodkami, możemy zauważyć znaczące zmiany. Współcześni ludzie są zdecydowanie więksi i bardziej odporne na choroby, które wcześniej stanowiły poważne zagrożenie. Dzięki temu wielu patogenów zniknęło lub zostało zredukowanych w skutkach.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik