w

Obudź Ducha Sportu i zrób własne zawody!

Nie wystarczy zorganizowanie jednej drużyny sportowej i zaplanowanie rozgrywek na przydrożnym boisku. Profesjonalna organizacja zawodów sportowych wymaga większego wysiłku. To profesjonalny projekt przygotowany według ściśle określonych wytycznych.

Pierwszy etap to przygotowanie. Najpierw powinieneś zacząć od wyznaczenia celów, określenia lokalizacji i daty zawodów sportowych, przewidywania liczby sportowców itp. Dlatego wyjaśnisz plan kosztów i potencjalne źródła dochodu, a także omówisz całe wydarzenie. Przy ustalaniu głównych priorytetów konieczne jest powołanie komitetu organizacyjnego oraz kierownika zespołu, który opracuje szczegółowe strategie zawodów zgodnie z określonym harmonogramem imprezy. Należy również sformułować przepisy.

Następnie musisz zgłosić odpowiednią wioskę do lokalnej administracji publicznej i poprosić o pozwolenie na zorganizowanie imprezy sportowej. Następnie należy skontrolować proces uzyskania imiennego zezwolenia, co jest warunkiem współpracy z policją, strażą pożarną czy pogotowiem ratunkowym. Gdy organizator uzyska pozwolenie na organizację wydarzenia, musi wysłać oferty sponsorskie do każdego sponsora. Zarezerwuj obiekty, niezbędny sprzęt, wynajem i wyżywienie oraz uwzględnij wymagania dotyczące powyższych potrzeb oraz cele i koncepcje zawodów sportowych w wycenie sponsorskiej. Utrzymuj dobry kontakt z mediami, które będą promować wydarzenie – zorganizuj w tym celu konferencję prasową. Przygotuj aplikacje dla sportowców i zaproś ich do udziału w zawodach sportowych.

Przed rozpoczęciem gry prosimy o przyjęcie VIP na początku gry. Od ogłoszenia stanu przygotowań przygotuj drużynę i zawodników do gry. Otwórz imprezę, a następnie poprowadź ją zgodnie z zaplanowanym planem. Po zakończeniu gry należy upewnić się, że przybywający bezpiecznie opuścili boisko. Zorganizuj podsumowującą konferencję prasową. Na końcowym etapie należy zwrócić uwagę na sprzęt używany podczas czynności porządkowych, wyczyścić go i zwrócić. Zorganizuj sprzątanie miejsca zawodów, w tym usunięcie materiałów promocyjnych i wszystkich dekoracji.

 

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik