w

Psychologowie określili 7 typów miłości. Jednego z nich doświadczyli tylko nieliczni!

Przez wieki filozofowie i naukowcy podejmowali próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość. Jednak okazuje się, że to pytanie nie posiada jednoznacznej i prostolinijnej odpowiedzi. Amerykański psycholog Robert Sternberg opracował teorię trójstopniową dotyczącą miłości.

Według tego naukowca, miłość składa się z trzech elementów: emocjonalnej intymności, namiętności i zaangażowania. Według Sternberga to właśnie te trzy składniki tworzą podstawę dla dobrostanu, który często odnajdujemy w piosenkach i książkach, gdy mówimy o miłości.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik